Compassmedica

Choroba wieńcowa

CO TO JEST CHOROBA WIEŃCOWA, CZYM GROZI, JAK SIĘ JĄ LECZY?

Chcesz umówić się na konsultację? - NASZE GABINETY

Choroba niedokrwienna serca, zwana popularnie wieńcówką, jest zwykle spowodowana zwężeniem tętnic wieńcowych w następstwie powstałych w ich świetle zmian miażdżycowych, stąd też często używana inna nazwa - choroba wieńcowa serca.

W Polsce na chorobę wieńcową cierpi około 1 miliona osób, a jej przebieg może być okresowo bezobjawowy. Efektem przewlekłej choroby niedokrwiennej serca może być postępujące uszkodzenie mięśnia sercowego. Zaostrzenie choroby wieńcowej określane jest jako niestabilna choroba wieńcowa, która może prowadzić do zawału serca. Zarówno ostre, jak i przewlekłe niedokrwienie serca prowadzi do przejściowych lub trwałych zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego, a w efekcie do niewydolności serca.

Diagnostyka choroby niedokrwiennej może być bezinwazyjna lub inwazyjna. Do nieinwazyjnych badań należą: EKG, test wysiłkowy, UKG, Holter. Inwazyjne badanie to koronarografia. Do badań przesiewowych zalicza się tomografię komputerową z oceną tzw. Calcium score.

Wskazania i zasady leczenia choroby wieńcowej określone jest w wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2013 i 2014 roku: obejmuje leczenie zachowawcze (farmakoterapia), leczenie inwazyjne kardiologiczne (PCI oraz stenty) oraz operacje kardiochirurgiczne (pomostowanie aortalno-wieńcowe, tzw. bypassy).

O kwalifikacji do leczenia operacyjnego decyduje kardiochirurg.

Inne synonimy: dusznica bolesna.

Żródło: opracowanie własne.

Masz pytania?   Napisz:      poradnia@compassmedica.com

Kontakt

CompassMedica sp. z o.o.

519 136 533 503 129 914

ul. Karłuszowiec 9,   42-600 Tarnowskie Góry

Realizacja: Strony Hyh

© 2014 CompassMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.