Compassmedica

e-zdrowie/m-zdrowie

Nawigator Medyczny jest unikalnym w skali światowej projektem wynalazczym.

Projekt Nawigator Medyczny jest prowadzony we współpracy pomiędzy Wydziałem Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach a CompassMedica sp. z o.o., której celem jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad eksperckim systemem wspomagania decyzji w kardiochirurgii.

Nawigator Medyczny działa w oparciu o oprogramowanie narzędziowe w zakresie systemów ekspertowych, sieci neuronowych, algorytmów generycznych oraz systemy dziedzinowe wykorzystujące technologie sztucznej inteligencji. Analizując szereg źródeł wiedzy jakimi są m.in. standardy medyczne, wytyczne towarzystw naukowych, skale ryzyka zdrowotnego oraz rejestry, Nawigator Medyczny staje się niedzownym narzędziem obiektywizującym i wspomagającym podejmowanie decyzji w wielu dziedzinach medycyny klinicznej na całym świecie.

Poza pierwszymi prototypami, w rezultacie tej współpracy przyjęto naszą pracę zespołową pt. „Koncepcja bazy wiedzy systemu ekspertowego dla kardiochirurgii” do przedstawienia na konferencji TIAPISZ’2012 w Warszawie oraz artykuł na ten sam temat do publikacji w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Powołany do realizacji tego projektu zespół badawczy, w skład którego wchodzą zarówno pracownicy naukowi UE jak i przedstawiciele naszej firmy, zgłosił wniosek do konkursu SONATA organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Koncepcja funkcjonowania Nawigatora Medycznego podlega pełnej ochronie własności intelektualnej z uwzględnieniem obowiązujących praw autorskich i ochrony patentowej.

Kontakt

CompassMedica sp. z o.o.

519 136 533 503 129 914

ul. Karłuszowiec 9,   42-600 Tarnowskie Góry

Realizacja: Strony Hyh

© 2014 CompassMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.