Compassmedica

Leczenie hybrydowe

MULTIDYSCYPLINARNE STRATEGIE LECZNICZE

Chcesz umówić się na konsultację? - NASZE GABINETY

Koncepcja leczenia hybrydowego pojawiła się na przełomie XX i XXI wieku, gdy zarówno techniki operacyjne jak i możliwości leczenia kardiologicznego osiągnęły bardzo wysoki poziom skuteczności i bezpieczeństwa dla pacjenta. Wówczas okazało się, że istnieje dość liczna grupa pacjentów, dla których samo leczenie kardiochirurgiczne lub interwencyjne nie przyniesie najlepszego rezultatu.

Początkowo, leczenie hybrydowe polegało na podzieleniu zabiegu na dwa etapy; kardiochirurg wykonywał najbardziej istotne pomosty aortalno-wieńcowe, a następnie kardiolog uzupełniał to leczenie o stenty wszczepiane do pozostałych naczyń wieńcowych. Możliwe było również odwrotne rozwiązanie - operację kardiochirurgiczną (np. wady zastawkowej serca) wykonywano po wszczepieniu stentów.

W dalszym etapie, gdy rozpoczęto budowę operacyjnych sal hybrydowych spełniających jednocześnie warunki bloku operacyjnego jak i sali hemodynamicznej rozpoczęto jednoczasowe zabiegi hybrydowe, zarówno na naczyniach wieńcowych (CABG+PCI), zastawkach serca (TAVI) oraz aorcie (wymiana aorty wstępującej i wszczepienie stentgraftu do aorty zstępującej). Zabiegi hybrydowe wykonywane są także podczas leczenia złożonych wrodzonych wad serca, jak np. zespół hipoplazji lewej komory (HLHS).

Celem operacji hybrydowych jest zmniejszenie inwazyjności operacji kardiochirurgicznej, zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa interwencji kardiologicznej, a przede wszystkim zapewnienie możliwości leczenia interwencyjnego pacjentom, dla których wyłącznie leczenie operacyjne lub kardiologiczne nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów lub byłoby niemożliwe do przeprowadzenia.

O kwalifikacji do leczenia operacyjnego decyduje kardiochirurg.

Inne synonimy: zabieg hybrydowy.

Żródło: opracowanie własne.

Masz pytania?   Napisz:      poradnia@compassmedica.com

Kontakt

CompassMedica sp. z o.o.

519 136 533 503 129 914

ul. Karłuszowiec 9,   42-600 Tarnowskie Góry

Realizacja: Strony Hyh

© 2014 CompassMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.