Compassmedica

Mechaniczne wspomaganie układu krążenia

JAK DZIAŁAJĄ POMPY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ SERCA?

Chcesz umówić się na konsultację? - NASZE GABINETY

Mechaniczne wspomaganie układu krążenia (ang. ventricular assisst device, VAD) jest nowoczesną metodą leczenia pacjentów ze skrajną niewydolnością serca stosowaną jako pomost do zdrowia, transplantacji lub terapia docelowa. Metoda ta łączy nowoczesną kardiochirurgię ze zdobyczami bioinżynierów, którzy konstruują pompy zastępujące pracę ludzkiego serca.

Ze względu na charakter przepływu krwi tłoczonej przez VAD urządzenia te dzielimy na pulsacyjne (dają przepływ z wyczuwalną falą tętna) i wirowe (o ciągłym, laminarnym przepływie). Kolejne generacje urządzeń są coraz mniejsze i lżejsze (co czyni je m.in. łatwiejsze w przenoszeniu), bardziej trwałe (co umożliwia wydłużanie czasu terapii) oraz lepszej wydajności (większa trwałość baterii).

Celem mechanicznego wspomagania układu krążenia jest powrót pacjenta do w miarę możliwości normalnego trybu życia (powrót do domu i aktywności fizycznej). Pacjent leczony VAD zgłasza się do regularnej kontroli, przyjmuje także leki przeciwkrzepliwe. W określonych odstępach czasu oceniany jest również stopień regeneracji serca. W tym celu zmniejsza się wsparcie urządzenia (tj. ilość pracy z jaką zastępuje czynność serca), pacjent wykonuje zadany test wysiłkowy, a lekarze oceniają funkcję serca przy pomocy badania UKG. Wynik badania pozwala określić szanse i termin ewentualnego wyszczepienia. Pacjentom, u których nie stwierdza się regeneracji serca, terapię VAD stosuje się do końca życia lub do czasu zgłoszenia odpowiedniego dawcy serca i możliwości wykonania transplantacji.

Do tej pory nie są dostępne całkowicie wszczepialne VAD; urządzenie komunikuje się ze światem zewnętrznym przy pomocy linii zasilających lub kaniul. Ponieważ każde przerwanie ciągłości skóry niesie za sobą zwiększone ryzyko zakażenia, pacjenci z VAD narażeni są na infekcje linii doprowadzających i po wypisaniu ze szpitala muszą samodzielnie dbać o ich czystość.

Każde urządzenie wspomagające pracę serca działa w oparciu o zasadę, że część krwi jest wprowadzana do urządzenia, a następnie przy pomocy silnika pompy wyrzucana do łożyska krwionośnego. Nawet krótkotrwały kontakt krwi z powierzchnią inną niż ściany naczyń krwionośnych stymuluje krew do wykrzepiania. Z tego powodu, aby obniżyć ryzyko powstania zatoru, pacjenci leczeni VAD powinni stale przyjmować leczenie przeciwkrzepliwe. 

O kwalifikacji do leczenia operacyjnego decyduje kardiochirurg.

Żródło: opracowanie własne.

Masz pytania?   Napisz:      poradnia@compassmedica.com


Kontakt

CompassMedica sp. z o.o.

519 136 533 503 129 914

ul. Karłuszowiec 9,   42-600 Tarnowskie Góry

Realizacja: Strony Hyh

© 2014 CompassMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.