Compassmedica

Rodzaje protez zastawkowych serca

ZASTAWKI MECHANICZNE I BIOLOGICZNE - CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE ZASTAWKI?

Chcesz umówić się na konsultację? - NASZE GABINETY

Protezy zastawek serca, tzw. sztuczne zastawki to elementy budowy ludzkiego serca, które od lat stosowane są przez kardiochirurgów w przypadku ciężkich, nieodwracalnych uszkodzeń własnych zastawek pacjenta. Kardiochirurg dokonuje wymiany zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej lub płucnej w przypadku, gdy naprawa (tzw. plastyka) zastawki własnej pacjenta nie jest możliwa z powodu zaawansowanych zmian chorobowych w jej strukturze.

Wszystkie dostępne na rynku zastawki, bez względu na producenta, można podzielić w zależności od materiału z którego są zbudowane na mechaniczne i biologiczne. Zastawki mechaniczne zbudowane są ze stopów metali a biologiczne z tkanek zwierzęcych.

Ze względu na rodzaj materiału, z którego zastawki są zbudowane różnią się one trwałością oraz ryzykiem zakrzepowo-zatorowym. Trwałość zastawek biologicznych jest ograniczona i według różnych badań może sięgać 15-20 lat. Zastawki mechaniczne zwykle nie mają określonej trwałości - mogą funkcjonować przez całe życie człowieka. Obcy materiał, z którego są zbudowane wymaga, aby pacjent przez cały czas przyjmował leki przeciwkrzepliwe (warfarynę, acenokumarol) i kontrolował współczynnik INR. Takie upośledzone krzepnięcie krwi niesie za sobą ryzyko zwiększonego krwawienia, zwłaszcza w przypadku nagłych urazów i rozległych operacji. W przypadku zastawek biologicznych wytyczne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dopuszczają stosowanie samych leków przeciwpłytkowych, takich jak aspiryna.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi towarzystw kardiologicznych to pacjent po zasięgnięciu opinii lekarskiej dokonuje wyboru rodzaju protezy. Przyjmuje się, że zalecaną granicą wieku jest 60-65 lat; pacjenci młodsi powinni skłaniać się ku wyborowi zastawek mechanicznych, a starsi - biologicznych.

O kwalifikacji do leczenia operacyjnego decyduje kardiochirurg.

Żródło: opracowanie własne.

Masz pytania?   Napisz:      poradnia@compassmedica.com


Kontakt

CompassMedica sp. z o.o.

519 136 533 503 129 914

ul. Karłuszowiec 9,   42-600 Tarnowskie Góry

Realizacja: Strony Hyh

© 2014 CompassMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.