Compassmedica

Stentgrafty

LECZENIE ENDOWASKULARNE TĘTNIAKÓW AORTY

Chcesz umówić się na konsultację? - NASZE GABINETY

Stentgraft jest połączeniem stentu, stanowiącego szkielet urządzenia oraz graftu naczyniowego tworzącego jego powłokę. Sprężysty stent pozwala na rozprężenie zwężonego światła naczynia i stabilizację urządzenia w aorcie. Powłoka z graftu naczyniowego uszczelnia ściany stentu i wzmacnia naczynie chroniąc je przed pęknięciem. Aby uniemożliwić przesuwanie stengraftu z prądem krwi na obu jego końcach pozostawiono krótkie odcinki stentu nie pokryte graftem naczyniowym co ułatwia mocowanie stentgraftu do ściany aorty. 

Stentgrafty służą do przeprowadzania endowaskularnego leczenia tętniaków aorty - do ich założenia niezbędny jest jedynie dostęp do naczyń udowych, bez konieczności otwierania klatki piersiowej lub brzucha. Jak w każdej procedurze endowaskularnej konieczne jest użycie lampy rentgenowskiej i kontrastu. Najważniejszym ograniczeniem tej metody leczenia jest ryzyko przecieku, wynikające z niewystarczającego dopasowania stentu do ściany aorty lub częściowej nieszczelności graftu naczyniowego.

Dostępność leczenia endowaskularnego umożliwia także prowadzenie operacji hybrydowych, gdzie aortę wstępującą wymienia się w sposób klasyczny na protezę naczyniową, a pozostała część aorty piersiowej zaopatrywana jest stentgraftem.

O kwalifikacji do leczenia endowaskularnego aorty piersiowej decyduje kardiochirurg.

Żródło: opracowanie własne.

Masz pytania?   Napisz:      poradnia@compassmedica.com


Kontakt

CompassMedica sp. z o.o.

519 136 533 503 129 914

ul. Karłuszowiec 9,   42-600 Tarnowskie Góry

Wykonanie: Hyh.pl

© 2014 CompassMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.