Compassmedica

Tętniak aorty

TĘTNIAKI AORTY - WSKAZANIA DO LECZENIA OPERACYJNEGO

Chcesz umówić się na konsultację? - NASZE GABINETY

Poszerzenie wymiaru aorty ponad zakres określony jako norma dla płci i wieku nazywane jest tętniakiem. Tętniak to nazwa opisowa wyglądu aorty, wskazująca także na zwiększone ryzyko jej rozwarstwienia lub pęknięcia, ponieważ zwykle poszerzeniu towarzyszy ścieńczenie ściany aorty. Pomiaru średnicy aorty dokonuje się w badaniu echokardiograficznym (UKG), przy czym najdokładniejszy wynik uzyskuje się w tomografii komputerowej z użyciem kontrastu.

Kardiochirurdzy zajmują się leczeniem tętniaków aorty wstępującej i łuku, czyli na odcinku od początku aorty (poziom zastawki aortalnej) do miejsca odejścia lewej tętnicy podobojczykowej (ostatniego naczynia odchodzącego od łuku aorty). Leczeniem tętniaków aorty zstępującej, piersiowej i brzusznej, zajmują się chirurdzy naczyniowi.

Operacja tętniaka aorty polega zazwyczaj na wymianie poszerzonej i ścieńczałej ściany aorty na protezę naczyniową. W przypadku gdy wraz z wymianą aorty wstępującej zachodzi konieczność wymiany zastawki aortalnej na sztuczną przeprowadza się tzw. operację Bentalla. W przypadku aorty zstępującej i części łuku alternatywą dla leczenia operacyjnego jest wszczepienie protezy endowaskularnej - stentgraftu.

W odróżnieniu od planowej operacji tętniaka w przypadku ostrego rozwarstwienia wymianę aorty wykonuje się w trybie pilnym, ponieważ w przebiegu rozwarstwienia dochodzi do tak znacznego ścieńczenia ściany aorty, że grozi to nagłym całkowitym pęknięciem jej ściany i utratą życia pacjenta.

Pacjenci, u których prawdopodobieństwo wystąpienia tętniaka aorty jest podwyższone to chorzy z zespołem Marfana, wrodzoną wadą zastawki aortalnej pod postacią zastawki dwupłatkowej, chorujący przewlekle na nadciśnienie tętnicze, z rozpoznaną koarktacją aorty oraz przebytym rozwarstwieniem aorty u najbliższych krewnych.

O kwalifikacji do leczenia operacyjnego decyduje kardiochirurg.

Żródło: opracowanie własne.

Masz pytania?   Napisz:      poradnia@compassmedica.com
Kontakt

CompassMedica sp. z o.o.

519 136 533 503 129 914

ul. Karłuszowiec 9,   42-600 Tarnowskie Góry

Wykonanie: Hyh.pl

© 2014 CompassMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.