Compassmedica

Transplantacja płuc

NA CZYM POLEGA TRANSPLANTACJA PŁUC? JAK WYGLĄDA ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE?

Chcesz umówić się na konsultację? - NASZE GABINETY

Przeszczepienie jednego lub obu płuc stało się obecnie sposobem leczenia pacjentów w schyłkowym okresie niewydolności oddechowej spowodowanej nieodwracalnym uszkodzeniem płuc, u których wyczerpano możliwości leczenia zachowawczego i operacyjnego. Obecnie przeszczepia się zarówno pojedyncze płaty, jak i całe płuca. W Polsce przeszczepy płuc wykonują cztery ośrodki transplantacyjne w: Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Zabrzu.

Pomocnymi kryteriami w określeniu zaawansowanej i nieodwracalnej niewydolności płuc mogą być: przewidywany okres przeżycia 18-24 miesięcy, bardzo ograniczona jakość i aktywność życiowa oraz konieczność stosowania tlenoterapii w spoczynku. Przeszczep płuc jest leczeniem wskazanym u pacjentów, u których obserwuje się stałe pogarszanie się wydolności układu oddechowego pomimo stosowania optymalnego leczenia.

Pozyskanie płuc spełniających kryteria kwalifikacji do przeszczepienia jest o wiele trudniejsze niż innych narządów. Dyskwalifikacja dawcy następuje z powodu infekcji, uszkodzeń spowodowanych urazami oraz niezadowalających parametrów funkcji płuc.

Doboru pary dawca-biorca dokonuje się w oparciu o zgodność w zakresie grup krwi, wzrost oraz całkowitą pojemność płuc tak, aby najlepiej dopasować przeszczepiany narząd do wymiarów klatki piersiowej.

Operacja przeszczepienia polega usunięciu płuca biorcy i wszycia na jego miejsce narządu dawcy. W tym celu przyszywa się ze sobą oskrzela, tętnice i żyły płucne, konieczne jest otwarcie klatki piersiowej, głębokie znieczulenie, a niejednokrotnie zastosowanie krążenia pozaustrojowego lub ECMO. 

Po transplantacji, w trakcie pobytu w oddziale intensywnej terapii, następuje odzwyczajanie od respiratora, rozpoczyna się intensywna rehabilitacja oddechowa oraz obserwacja i profilaktyka powikłań po transplantacji. Do najczęstszych powikłań po przeszczepieniu płuc należą: ostre odrzucanie, zakażenia (bakteryjne, wirusowe i grzybicze) oraz ewentualne komplikacje chirurgiczne. Objawy odrzucania są mało charakterystyczne i wymagają odróżnienia od zapalenia płuc - gdy zachodzi taka konieczność można wykonać przezoskrzelową biopsję płuc.

Życie po transplantacji, poza odczuwalną poprawą wydolności oddechowej i fizycznej, ograniczone jest koniecznością regularnego i stałego przyjmowania leków immunosupresyjnych, okresowymi kontrolami w poradni transplantacyjnej oraz prowadzenia samokontroli jak i profilaktyki zakażeń.

O kwalifikacji do leczenia operacyjnego decyduje kardiochirurg.

Żródło: opracowanie własne.

Masz pytania?   Napisz:      poradnia@compassmedica.com


Kontakt

CompassMedica sp. z o.o.

519 136 533 503 129 914

ul. Karłuszowiec 9,   42-600 Tarnowskie Góry

Wykonanie: Hyh.pl

© 2014 CompassMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.