Compassmedica

Transplantacja serca

NA CZYM POLEGA TRANSPLANTACJA SERCA, JAK SIĘ ŻYJE PO TRANSPLANTACJI?

Chcesz umówić się na konsultację? - NASZE GABINETY

Transplantacja serca jest metodą leczenia skrajnej, nieodwracalnej niewydolności układu krążenia. W Polsce wykonywana jest w kilku ośrodkach kardiochirurgicznych, w których dodatkowo pracują lekarze transplantolodzy specjalizujący się w opiece nad pacjentem po przeszczepie (Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa, Zabrze).

Do transplantacji kwalifikuje się chorych oczekujących na przeszczep - biorców, jak i dawców narządów. Potencjalnym dawcą serca może być każdy człowiek ze stwierdzoną komisyjnie śmiercią mózgu, który nie zgłosił w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów odmowy uznania za dawcę. W przypadku dawców serca ważny jest także wiek, ponieważ u osób po 40. r.ż stwierdza się podwyższone ryzyko miażdżycy tętnic wieńcowych, a także stosowane używki, aktywne infekcje oraz przebyte urazy klatki piersiowej. Biorcą serca może być każdy pacjent, u którego wyczerpano inne opcje terapeutyczne i który dotychczas stosował się do zaleceń lekarskich.

Przeszczepienie polega na wycięciu serca biorcy i wszyciu w to miejsce serca dawcy - czas ten jest ograniczony do 4 godzin. Doboru pary dawca-biorca dokonuje się na podstawie grupy krwi, masy ciała oraz ewentualnych czynników ryzyka powodzenia transplantacji takich jak konieczność reoperacji lub współwystępujące nadciśnienie płucne u biorcy.

Po transplantacji pacjent przebywa w szpitalu, skąd po upływie około miesiąca jest wypisywany do domu z zaleceniem regularnych kontroli w poradni transplantacyjnej. W trakcie kontroli wykonywane są biopsje mięśnia sercowego (początkowo częściej, z upływem czasu po transplantacji - rzadziej), których celem jest ocena procesu odrzucania serca. W celu zahamowania procesu odrzucania pacjent powinien przyjmować zalecane leki immunosupresyjne - ich celem jest obniżenie aktywności układu odpornościowego. W trakcie wizyt w poradni kontrolowany jest także poziom leków immunosupresyjnych we krwi - z upływem czasu po transplantacji zalecany poziom, a tym samym i dawki przyjmowanych leków mogą być coraz niższe. Leki immunosupresyjne należy przyjmować do końca życia.

O kwalifikacji do leczenia operacyjnego decyduje kardiochirurg.

Żródło: opracowanie własne.

Masz pytania?   Napisz:      poradnia@compassmedica.com


Kontakt

CompassMedica sp. z o.o.

519 136 533 503 129 914

ul. Karłuszowiec 9,   42-600 Tarnowskie Góry

Realizacja: Strony Hyh

© 2014 CompassMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.