Compassmedica

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej

NA CZYM POLEGA, JAK SIĘ OBJAWIA, JAKIE SĄ DOSTĘPNE METODY LECZENIA?

Chcesz umówić się na konsultację? - NASZE GABINETY

Jak wynika z nazwy, przegroda międzyprzedsionkowa, oddziela przedsionki (lewy i prawy) od siebie. Ubytek (otwór) w tej przegrodzie powoduje powstanie wadliwego połączenia międzyprzedsionkowego (ang. atrial septal defect, ASD). Z wyjątkiem sytuacji, gdy w przebiegu leczenia złożonej choroby serca, lekarze sami wytwarzają komunikację między przedsionkami, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej jest wrodzoną wadą serca.

W Polsce ASD stanowi około 8% wszystkich wad wrodzonych serca i pojawia się z częstością około 50 przypadków na 100 tysięcy żywych urodzeń. Naturalny przebieg tej wady serca jest łagodny, większość dzieci pozostaje bezobjawowa. Po uzyskaniu wieku dorosłego zaczyna się pojawiać zastoinowa niewydolność krążenia, którą zwykle poprzedza wystąpienie migotania przedsionków.

Najczęściej zgłaszanymi objawami są duszność, osłabienie i nadmierna męczliwość. Zasadnicze znaczenie dla rozpoznania wady ma badanie echokardiograficzne, najlepiej przezprzełykowe, które pozwala na dokładne określenie wielkości i położenia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Na podstawie tego badania określa się także wielkość przecieku krwi przez ubytek, co pozwala określić wskazania do leczenia zabiegowego.

Zasady leczenia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej omówiono szczegółowo w wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2010 roku i obejmują one następujące schematy: interwencje kardiologiczne (leczenie przezskórne), operacje kardiochirurgiczne oraz leczenie zachowawcze (w przypadku przeciwskazań do leczenia interwencyjnego).

O kwalifikacji do leczenia operacyjnego decyduje kardiochirurg.

Żródło: opracowanie własne.

Masz pytania?   Napisz:      poradnia@compassmedica.com


Kontakt

CompassMedica sp. z o.o.

519 136 533 503 129 914

ul. Karłuszowiec 9,   42-600 Tarnowskie Góry

Realizacja: Strony Hyh

© 2014 CompassMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.